English As A Second Language For Turkish Speakers | Mango Languages

ESL Turkish

Türkçe Konuşanlar için İngilizce

Get Started
Product Features

Learn ESL Turkish through conversations

Learn the leading language of international conversation and begin your global adventure. As an official language in over 60 territories and widely spoken around the world, English is your ticket to international business, culture, and travel. The language has a rich history, with roots dating back to the 5th Century AD, and undergoing several dramatic transformations since then. Read some of the world’s most famed literature, philosophy, and modern media, or pen your own masterpiece to reach a global audience. Take your English to the Big Apple in the United States, the Harlech Castle in Wales, or the active volcanoes of New Zealand. Gain access to every corner of the globe when you master the sometimes tricky but always rewarding English language.

Unit 1: Temel Bilgiler

Chapter 1 - Merhaba, Teşekkürler, Güle Güle

Conversations Goals

 • Selam Vermek
 • Teşekkür Etmek
 • Vedalaşmak
 • Yabancılarla Sohbet Etmek

Grammar Goals

 • Artikellere Giriş
 • Kişi Zamirlerine Giriş
 • Sıfatlara Giriş
 • Sorularda ve Olumlu Cümlelerde to Be Fiilinin Kullanımı
 • To Have Fiiline Giriş

Chapter 2 - İyi Derecede İngilizce Bilmiyorum

Conversations Goals

 • Bir Dili Konuştuğunuzu Söylemek / Sormak
 • Bir Konuya İlgi Göstermek ve Şaşkınlık İfade Etmek
 • Birisine Nereli Olduğunu Sormak / Söylemek
 • Soru Sormak veya Konuşmak için Birisinin Dikkatini Çekmek
 • Yeni İngilizce Öğrenmeye Başladığınızı Söylemek

Grammar Goals

 • Geniş Zamanda Olumsuzluk
 • Geniş Zamanda Sorular
 • Soru Kelimeleriyle Oluşturulan Sorulara Giriş
 • That's... ile Başlayan İfadeler

Chapter 3 - Tanıştığımıza Memnun Oldum

Conversations Goals

 • Birine İsmini Sorma ve Amerikan İsimleri Hakkında Bilgi Edinme
 • Kendinizi ve Başkalarını Tanıtma
 • Meslekler Hakkında Konuşma
 • Tanıştırılmaya Karşılık Verme
 • So Kullanarak Sohbet Konusunu Değiştirme

Grammar Goals

 • İyelik Sıfatlarına Giriş: My , Your
 • Kişi Zamirleri: I , He , She , Akuzatif You
 • Mesleklerden Bahsederken a ve an Kullanımı
 • Wh- Soruları
 • This is... Kullanarak İnsanları Tanıştırma

Chapter 4 - Yeni İşime Pazartesi Günü Başlıyorum

Conversations Goals

 • Amerika'daki Zaman Kavramını Anlamak
 • Tarih ve Haftanın Günleri Hakkında Konuşmak
 • Zamanı Sormak ve Söylemek

Grammar Goals

 • Çoğul Özne Zamirleri: We ve They
 • Geniş Zamanı Pekiştirme
 • İsim Cümlelerinde Kelime Sıralaması ve Uyumu
 • Saat ve Tarihlerde Kullanılan Sayı ve Edatlar

Chapter 5 - Market Nerede?

Conversations Goals

 • Adres Sormak/Anlatmak
 • Amerika'daki Ulaşım Sistemlerini Tanımak
 • İhtiyacınızı İfade Etmek
 • Şehirdeki Önemli Yerleri Tanımak
 • Yer Bulurken ve Harita Okurken Yardım İstemek

Grammar Goals

 • Emir Cümlelerine Giriş
 • Sayılabilir ve Sayılamaz İsimlerle Some Kullanımı
 • Tariflerde Then ve It'll be Yapılarının Kullanımı
 • Yer Edatları
 • There is ve There are Yapılarına Giriş

Chapter 6 - Bir Banka Hesabı Açtırmak İstiyorum

Conversations Goals

 • 1.000'e Kadar Saymak
 • Amerikan Para Birimini Kullanmak
 • Basit Banka İşlemleri Yapmak
 • Kibarca Birisinden Bir Şey Yapmasını İstemek
 • Kibarca Niyet İfade Etmek/Birisine Niyetini Sormak

Grammar Goals

 • Basit Gelecek Zamanı Anlamak: Will
 • Çoğul Yapılara Giriş
 • Emir Cümlelerini Pekiştirmek
 • How much? Kullanarak Miktar Sormak
 • Would like Yapısına Giriş

Chapter 7 - Yardıma İhtiyacım Var

Conversations Goals

 • Amerika'daki Acil Servisleri Anlamak
 • Birisinin Ne Sorunu Olduğunu Sormak/Anlatmak
 • Birisinin Yardımını Kabul/Reddetmek
 • Sağlık Problemleri Hakkında Konuşmak
 • Yardım İstemek ve Teklif Etmek

Grammar Goals

 • Geniş Zamanda Üçüncü Tekil Şahıs Çekimi
 • Geniş Zamanda Üçüncü Tekil Şahıs için Olumsuzluk
 • Kişi Zamiri Me
 • Can Yardımcı Fiili
 • Very ve Kind Of Pekiştirme Sıfatları

Chapter 8 - Eleman Arıyor Musunuz?

Conversations Goals

 • Amerika'daki İşleri ve İşe Alımları Daha İyi Anlamak
 • Gazete veya Web Sitesi İlanını Cevaplamak
 • İş Geçmişinizi Anlatmak
 • İş Yerlerine Eleman Arayıp Aramadıklarını Sormak

Grammar Goals

 • 2. Çoğul Şahıs Olarak You
 • Geçmiş Zaman Fiillerine Giriş
 • Şimdiki Zaman Fiilerine Giriş
 • There Are Yapısını Pekiştirmek

Chapter 9 - Bir Daire ya da Araç Bulmak

Conversations Goals

 • Araç/Daire Kiralarken/Satın Alırken Fiyat ve Özellikler Hakkında Görüşmek
 • Araçlar/Daireler Hakkında Soru Sormak/Tercih Belirtmek
 • Bir Ürün ya da Hizmet Hakkında Bilgi İstemek/Vermek
 • Bir Ürün ya da Hizmeti Denemek İstemek

Grammar Goals

 • Do you mind? ve Let me İfadelerini Kullanmak
 • How many? ve Any İfadelerini Kullanmak
 • It's... Yapısını Pekiştirmek
 • To look to ile İstek, Either/or ile Tercih Belirtmek
 • What size? ile Büyüklük Sormak

Chapter 10 - Bu Kelime Ne Anlama Geliyor?

Conversations Goals

 • Bir Şeylerin Anlamını / İsmini Sormak
 • Bir Şeylerin Ne İçin Kullanıldığını Anlatmak
 • Birisinden Bir İş Yaparken Yardım İstemek
 • Birisinden Yavaş Konuşmasını ya da Tekrar Etmesini Rica Etmek
 • Çevrenizdeki Şeyleri Tasvir Etmek

Grammar Goals

 • Edilgen Yapılara Giriş
 • İşaret Zamirleri This ve That
 • Mastar Ekleri ve Amaç Bildiren Mastarlar
 • Sıfat Cümlecikleri ve Dolaylı Sorulara Giriş
 • Could Yardımcı Fiili

Unit 1: Business

Chapter 1 - Business Social

Conversations Goals

 • Demonstrate Excitement and/or Empathy
 • Make Social Business Plans
 • Talk Socially About Business Topics
 • Talk Socially About Business Topics

Grammar Goals

 • Practice Attached Pronouns and Their Movement
 • Practice Conjugation and Pronoun Movement of Reflexive Verbs
 • Reinforce Indirect Object Pronouns
 • Reinforce the Preterite Tense of Reflexive Verbs
 • Use Reflexive Verbs in the Subjunctive Mood

Chapter 2 - Greetings / Introductions

Conversations Goals

 • Discuss Business Goals and Plans
 • Learn New Business Terminology
 • Learn New Business Terminology
 • Talk Socially About Business Topics

Grammar Goals

 • Form the Imperative of Irregular Reflexive Verbs
 • Practice the Spanish Form of English Gerunds
 • Practice Transitive Verbs With Names
 • Practice Transitive Verbs With Names
 • Reinforce the Subjunctive Mood

Chapter 3 - Meetings / Conference Calls

Conversations Goals

 • Learn New Business Idioms
 • Make Social Business Plans
 • Talk Socially About Business Topics
 • Talk Socially About Business Topics

Grammar Goals

 • Practice Attached Pronouns and Their Movement
 • Practice Conjugation and Pronoun Movement of Reflexive Verbs
 • Reinforce Indirect Object Pronouns
 • Reinforce the Preterite Tense of Reflexive Verbs
 • Use Reflexive Verbs in the Subjunctive Mood

Chapter 4 - Presentations

Conversations Goals

 • Discuss / Mention Timing
 • Give Instructions about Questions
 • Introduce and Outline Your Presentation
 • Properly Conclude a Presentation
 • Welcome Your Audience

Grammar Goals

 • Practice the Subjunctive Mood
 • Reinforce the Future Tense
 • Reinforce the Plural Imperative Form
 • Use the Direct Object Pronoun
 • Use the Plural Indirect Object Pronoun

Chapter 5 - Negotiations

Conversations Goals

 • Learn Some New Negotiations Idioms
 • Negotiate Contract Details
 • Negotiate Contract Details
 • Talk Socially About Business Topics

Grammar Goals

 • Learn the Future Tense for 3rd Person Plural
 • Reinforce the Conditional Tense
 • Use the Preterite Tense for 1st Person -ir and -er Verbs

Unit 1: Medical

Chapter 1 - Business Social

Conversations Goals

 • Demonstrate Excitement and/or Empathy
 • Make Social Business Plans
 • Talk Socially About Business Topics
 • Talk Socially About Business Topics

Grammar Goals

 • Practice Attached Pronouns and Their Movement
 • Practice Conjugation and Pronoun Movement of Reflexive Verbs
 • Reinforce Indirect Object Pronouns
 • Reinforce the Preterite Tense of Reflexive Verbs
 • Use Reflexive Verbs in the Subjunctive Mood

Unit 1: Text Talk

Chapter 1 - Business Social

Conversations Goals

 • Demonstrate Excitement and/or Empathy
 • Make Social Business Plans
 • Talk Socially About Business Topics
 • Talk Socially About Business Topics

Grammar Goals

 • Practice Attached Pronouns and Their Movement
 • Practice Conjugation and Pronoun Movement of Reflexive Verbs
 • Reinforce Indirect Object Pronouns
 • Reinforce the Preterite Tense of Reflexive Verbs
 • Use Reflexive Verbs in the Subjunctive Mood

Start learning ESL Turkish

Get Started