English As A Second Language For Somali Speakers | Mango Languages

ESL Somali

Ingiriisi loogu talagalay kuwa Soomaali ku hadla

Get Started
Product Features

Learn ESL Somali through conversations

Learn the leading language of international conversation and begin your global adventure. As an official language in over 60 territories and widely spoken around the world, English is your ticket to international business, culture, and travel. The language has a rich history, with roots dating back to the 5th Century AD, and undergoing several dramatic transformations since then. Read some of the world’s most famed literature, philosophy, and modern media, or pen your own masterpiece to reach a global audience. Take your English to the Big Apple in the United States, the Harlech Castle in Wales, or the active volcanoes of New Zealand. Gain access to every corner of the globe when you master the sometimes tricky but always rewarding English language.

Unit 1: Qeyb 1

Chapter 1 - Salaan, Shugri, iyo Nabad Gelyo

Conversations Goals

 • Muuji Mahdi
 • Nabad Galyo Dheh
 • Salaan Dadka
 • Salaan Qof Qariib Kugu Ah

Grammar Goals

 • Hordhac Falka Ah To have
 • Hordhac Magacuyaal
 • Hordhac Tilmaamo
 • Hordhaca Erayadii ka hor Yimada Eray oo Lagu Tilmaamo Hadday Tahay Shay Gaar Ah
 • Hordhaca Falka Ah To be Ku Jira Su'aalo Iyo Jawaabo

Chapter 2 - Anigu Ingriisiga Si Fiican Uguma Hadlo

Conversations Goals

 • Tus yaab iyo xiisaha sheekaysi
 • Waxaad dhahdaa / weydii haddii aad ku hadasho luqad
 • Weydii halka qof ka imid

Grammar Goals

 • Abuur Diidmadan ee fudud Fal
 • Abuur su'aalo in la joogo fudud kacsan
 • Baro tibaaxo leh That’s…
 • La soo bandhigay in Wh-Su'aalo

Chapter 3 - Barasho Wanaagsan

Conversations Goals

 • Isticmaal So Sida a oo Beddeshid Mawduucada Sheekada
 • Jawaab Isbarasho
 • Ka Hadal Shaqooyinka iyo Dheh Ma Tihid Qofka ama Waxaa laga Hadlayo
 • Kaliga iyo Qof Kale is Barid
 • Weydii Qof Magacooda iyo Baro Magacyada Maraykanka

Grammar Goals

 • Baro Magac u Yaal: He , She , iyo You
 • Hordhac My , Your oo ah Erayo loo Isticmaalo Tilmaamo
 • Isticmaal a iyo an Marka ka Hadlaysid Shaqooyinka
 • Isticmaal This is... ina Dad is Barid
 • Si Tababar Su'aalda ku Bilaaba Wh-

Chapter 4 - Shaqada Cusub Isniinta ayaan Bilaabayaa

Conversations Goals

 • Fahan Fikradda Wakhti Maraykanka
 • Ka Hadal Taariikhda iyo Maalmaha Usbuuca
 • Weydii oo Sheeg Waqtiiga

Grammar Goals

 • Baro Yaalka Jamac : We , iyo They
 • Fahan Sidee Erayado Losi iyo Sida lo Jeebiyo
 • Isticmaal Lambaro iyo Meleeye ina Tilmaamtid Wakhtiga iyo Taarikhda
 • Si Tabar Fal Fudud

Chapter 5 - Away Dukaanka Raashiinka?

Conversations Goals

 • Aqoo Nidaamka Gaadiidka ee USA
 • Aqoonso Meelayasha Muhiimka Magaalada
 • Hel Caawimo ina Heshid Meelayaal iyo Akhriska Khariidad
 • Sheeg Waxaad u Baahan Tahay
 • Weydiiso iyo Sii Tilmaamo

Grammar Goals

 • Baro kalmadda la hormariyo magacuyaalka Meelaha
 • Eryga Then Marka ka Hadleysid Isku Xigxiga Amar
 • Hordhaca There is
 • Ku Tabbarro falalka amarka bixiya
 • Some Marka ka Hadleysid wax la Tirin Karo

Chapter 6 - Anigu Waxaan Jecelahay Inaan Furto Akoon Bangi

Conversations Goals

 • Hab-socod Aasaasi Ah Bangiga Ka Sameyso
 • Ilaa 1,000 xisaabso
 • Si Edeb Leh Qof Ka Codso Inay Wax Ku Qabtaan
 • Si Edeb Leh Qofka u Waydiiso inuu Wax kuu Sameeyo
 • Si Edeb Leh/ Qof U sheeg Ujeeddo

Grammar Goals

 • Dhis Jamac Asaasi Ah
 • Garo Si Loo Isticmaalo Falalka Aasaasiga Ah Ee Mustaqbalka Sida Will
 • Isticmaal Su'aasha Wax Lagu Qiyaaso How much?
 • Isticmaal I'd like to... Si Aad U Muujiso Ujeeddo

Chapter 7 - Aniga Waxaan U Baahanahay Caawinaad

Conversations Goals

 • Garo Adeegyada Deg-degga ee Dalka Maraykanka
 • Ka Hadal Dhibaato Caafimaad
 • Ogolow/Diid Qof Caawintooda
 • Weydii iyo Bixi Caawinaad
 • Weydii/U sheeg Dhibaatada U Qof Ku Jiro

Grammar Goals

 • Baro Joogtaynta Falka Xaadirka ee Dafiraadka Iyo Shakhsiga Saddaxaad
 • Baro Magac-u-yaalka Shakhsiyadeed Me
 • Dhis Shakhsi Saddaxaad oo Naxwe Ahaan Kali ah -s
 • Isticmaal Fal-damaca Can
 • Isticmaal Sifoyinka Very iyo Kind Of

Chapter 8 - Miyaad Shaqaale Qoreysaa?

Conversations Goals

 • Ganacsatada Waydiiso Haddii Shaqaale ay Qorayaan
 • Garashada Wax Ka Badan Khuseeya Shaqaalaynta Dalka Maraykanka
 • Ka Jawaabidda Xayeesin Ku Qoran Wargeys ama Bogga Internetka
 • Sharaxaad Ka Bixinta Taariikhdaada Shaqo

Grammar Goals

 • Dhisidda Falalka Horu-kaca Ah Iyo Kuwa Xaadirka
 • Isticmaal Falal Caadi Ah Ee Lagu Sharraxo Dhacdo Waqti Horey Dhacey
 • Isticmaal You markii Lagu Tilmaamaayo 'Idinka'
 • Tabbabar ku Samey Ereyga There Are

Chapter 9 - Raadinta Baabuur Ama Guri

Conversations Goals

 • Gorgortan iibinta/kireysiga baabuur/guri
 • Weydii inaad tijaabiso badeeco ama adeeg
 • Weydii wax ku saabsan baabuurta/guryaha la heli karo
 • Weydii wax ku saabsan badeeco ama adeeg

Grammar Goals

 • Isticmaal ereyga any si aad u weydiiso in wax jiro
 • Isticmaal ereyoyinka Do you mind? iyo Let me
 • Isticmaal ereyoyinka either/or
 • Sheeg inaad rabtid inaad wax sameyso adigoo isticmaalayo to look to
 • Weydii wax ku saabsan tiro How much? iyo How many?

Chapter 10 - Waa Maxay Macnaha Ereygan?

Conversations Goals

 • Ka Codso Qofka Inuu Tartiibsado ama Mar Kale Ku Celiyo Wax
 • Micnay Waxa Alaabta Loo Isticmaalo
 • Qof Weydii Inuu Kugu Caawiyo Wax-qabad
 • Tilmaan Waxyaabaha Kugu Heeraaro
 • Weydii Macanaha /Magaca Waxyaabaha

Grammar Goals

 • Aqoonso Sida Loo Isticmaalo Layeele Tilmaan
 • Baro Hadlaaweyaasha iyo Hadlaaweyaasha Ujeeddo
 • Dhis Magac U Yaal Tilmaameed iyo Su'aalo Aan Toos Eheen
 • Isticmaal Fal-damaca Could
 • Isticmaal Magac-uyaal Wax Muujiya This iyo That

Unit 1: Business

Chapter 1 - Business Social

Conversations Goals

 • Demonstrate Excitement and/or Empathy
 • Make Social Business Plans
 • Talk Socially About Business Topics
 • Talk Socially About Business Topics

Grammar Goals

 • Practice Attached Pronouns and Their Movement
 • Practice Conjugation and Pronoun Movement of Reflexive Verbs
 • Reinforce Indirect Object Pronouns
 • Reinforce the Preterite Tense of Reflexive Verbs
 • Use Reflexive Verbs in the Subjunctive Mood

Chapter 2 - Greetings / Introductions

Conversations Goals

 • Discuss Business Goals and Plans
 • Learn New Business Terminology
 • Learn New Business Terminology
 • Talk Socially About Business Topics

Grammar Goals

 • Form the Imperative of Irregular Reflexive Verbs
 • Practice the Spanish Form of English Gerunds
 • Practice Transitive Verbs With Names
 • Practice Transitive Verbs With Names
 • Reinforce the Subjunctive Mood

Chapter 3 - Meetings / Conference Calls

Conversations Goals

 • Learn New Business Idioms
 • Make Social Business Plans
 • Talk Socially About Business Topics
 • Talk Socially About Business Topics

Grammar Goals

 • Practice Attached Pronouns and Their Movement
 • Practice Conjugation and Pronoun Movement of Reflexive Verbs
 • Reinforce Indirect Object Pronouns
 • Reinforce the Preterite Tense of Reflexive Verbs
 • Use Reflexive Verbs in the Subjunctive Mood

Chapter 4 - Presentations

Conversations Goals

 • Discuss / Mention Timing
 • Give Instructions about Questions
 • Introduce and Outline Your Presentation
 • Properly Conclude a Presentation
 • Welcome Your Audience

Grammar Goals

 • Practice the Subjunctive Mood
 • Reinforce the Future Tense
 • Reinforce the Plural Imperative Form
 • Use the Direct Object Pronoun
 • Use the Plural Indirect Object Pronoun

Chapter 5 - Negotiations

Conversations Goals

 • Learn Some New Negotiations Idioms
 • Negotiate Contract Details
 • Negotiate Contract Details
 • Talk Socially About Business Topics

Grammar Goals

 • Learn the Future Tense for 3rd Person Plural
 • Reinforce the Conditional Tense
 • Use the Preterite Tense for 1st Person -ir and -er Verbs

Unit 1: Medical

Chapter 1 - Business Social

Conversations Goals

 • Demonstrate Excitement and/or Empathy
 • Make Social Business Plans
 • Talk Socially About Business Topics
 • Talk Socially About Business Topics

Grammar Goals

 • Practice Attached Pronouns and Their Movement
 • Practice Conjugation and Pronoun Movement of Reflexive Verbs
 • Reinforce Indirect Object Pronouns
 • Reinforce the Preterite Tense of Reflexive Verbs
 • Use Reflexive Verbs in the Subjunctive Mood

Unit 1: Text Talk

Chapter 1 - Business Social

Conversations Goals

 • Demonstrate Excitement and/or Empathy
 • Make Social Business Plans
 • Talk Socially About Business Topics
 • Talk Socially About Business Topics

Grammar Goals

 • Practice Attached Pronouns and Their Movement
 • Practice Conjugation and Pronoun Movement of Reflexive Verbs
 • Reinforce Indirect Object Pronouns
 • Reinforce the Preterite Tense of Reflexive Verbs
 • Use Reflexive Verbs in the Subjunctive Mood

Start learning ESL Somali

Get Started